TYT Matematik Soru Bankası
Bölümler
> Föy 1 Temel Kavramlar

Sayfa :7 - 4 Test

> Föy 2 Rakam, Doğal Sayılar - Tam Sayılar

Sayfa :15 - 4 Test

> Föy 3 Asal Sayılar - Aralarında Asal Sayılar

Sayfa :23 - 4 Test

> Föy 4 Basamak Kavramı

Sayfa :31 - 4 Test

> Föy 5 Bölen Kavramı

Sayfa :39 - 4 Test

> Föy 6 Bölme İşlemi

Sayfa :47 - 4 Test

> Föy 7 Bölünebilme Kuralları

Sayfa :55 - 4 Test

> Föy 8 Ebob - Ekok

Sayfa :63 - 4 Test

> Föy 9 Rasyonel Sayılar

Sayfa :71 - 4 Test

> Föy 10 1 Dereceden Denklemler

Sayfa :79 - 4 Test

> Föy 11 Mutlak Değer

Sayfa :87 - 4 Test

> Föy 12 Eşitsizlik ve Sıralama

Sayfa :95 - 4 Test

> Föy 13 Üslü Sayılar

Sayfa :103 - 4 Test

> Föy 14 Köklü Sayılar

Sayfa :111 - 4 Test

> Föy 15 Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma_1

Sayfa :119 - 4 Test

> Föy 16 Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma_2

Sayfa :127 - 4 Test

> Föy 17 Oran Orantı

Sayfa :135 - 4 Test

> Föy 18 Denklem Kurma Problemleri

Sayfa :143 - 4 Test

> Föy 19 Kesir Problemleri

Sayfa :151 - 4 Test

> Föy 20 Yaş Problemleri / İşçi Problemleri

Sayfa :159 - 4 Test

> Föy 21 Hareket Problemleri

Sayfa :167 - 4 Test

> Föy 22 Yüzde - Alışveriş Problemleri

Sayfa :175 - 4 Test

> Föy 23 Karışım Problemleri

Sayfa :183 - 4 Test

> Föy 24 Sayısal Mantık ve Muhakeme Problemleri 1

Sayfa :191 - 4 Test

> Föy 25 Sayısal Mantık ve Muhakeme Problemleri 2

Sayfa :199 - 4 Test

> Föy 26 Sayısal Mantık ve Muhakeme Problemleri 3

Sayfa :207 - 4 Test

> Föy 27 Kümeler - 1

Sayfa :215 - 4 Test

> Föy 28 Kümeler - 2

Sayfa :223 - 4 Test

> Föy 29 Kartezyen Çarpım

Sayfa :231 - 4 Test

> Föy 30 Fonksiyon - 1

Sayfa :239 - 4 Test

> Föy 31 Fonksiyon - 2

Sayfa :247 - 4 Test

> Föy 32 Fonksiyon - 3

Sayfa :255 - 4 Test

> Föy 33 Fonksiyon - 4

Sayfa :263 - 4 Test

> Föy 34 Fonksiyonlarda Dönüşüm

Sayfa :271 - 4 Test

> Föy 35 Fonksiyon Grafikleri

Sayfa :279 - 4 Test

> Föy 36 2. dereceden denklemler

Sayfa :287 - 4 Test

> Föy 37 Karmaşık Sayılar

Sayfa :295 - 4 Test

> Föy 38 Parabol

Sayfa :303 - 4 Test

> Föy 39 Polinom

Sayfa :311 - 4 Test

> Föy 40 Faktöriyel

Sayfa :319 - 4 Test

> Föy 41 Permütasyon

Sayfa :327 - 4 Test

> Föy 42 Kombinasyon

Sayfa :335 - 4 Test

> Föy 43 Binom

Sayfa :343 - 4 Test

> Föy 44 Olasılık

Sayfa :351 - 4 Test

> Föy 45 İstatistik

Sayfa :359 - 4 Test

Testler