LGS 6 lı Deneme
Bölümler
> Sayısal Deneme 1

Sayfa :1 - 2 Test

> Sözel Deneme 1

Sayfa :21 - 4 Test

> Sayısal Deneme 2

Sayfa :41 - 2 Test

> Sözel Deneme 2

Sayfa :61 - 4 Test

> Sayısal Deneme 3

Sayfa :81 - 2 Test

> Sözel Deneme 3

Sayfa :101 - 4 Test

> Sayısal Deneme 4

Sayfa :121 - 2 Test

> Sözel Deneme 4

Sayfa :141 - 4 Test

> Sayısal Deneme 5

Sayfa :161 - 2 Test

> Sözel Deneme 5

Sayfa :181 - 4 Test

> Sayısal Deneme 6

Sayfa :201 - 2 Test

> Sözel Deneme 6

Sayfa :221 - 4 Test

Testler